Strona główna | O nas | Zadania centrum | Plan | Oferta edukacyjna | Usługi | Rejestracja  | Logowanie | Kontakt/Dane do faktury  

"Centrum Kształcenia Zawodowego - Centrum myśli i edukacji technicznej"

 

              

CENTRUM   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO

w NIDZICY

 

Ul. Wyborska 10,         13-100 Nidzica         :        Tel.   89 625 24 71              e-mail;  ckznidzica@wp.pl         

 

 

 

 
https://powiatnidzicki.pl/ STAROSTWO
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Urząd Miasta
ZSZiO Nidzica
ZSO Nidzica
ZSRiO Jagarzewo
SOSW Nidzica
PPP Nidzica

 

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie                 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

 

 
Wiadomości
Przetargi
Ogłoszenia
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy - Turnusy Młodocianych
Informatory
Publikacje
Terminy egzaminów
Różne
Zdjęcia
Mapa dojazdu
PRAWO w Centrum
Statut szkoły
Regulamin zajęć
Program wychowawczy
Szkolny system oceniania
Konwencja o Prawach Dziecka
Deklaracja Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka

 

Nowość
 

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Uwaga uczniowie!


Od momentu zawieszenia zajęć szkolnych nauczyciele rozpoczną pracę w formie elektronicznej
z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Wychowawcy skontaktują się ze swoimi klasami
i przekażą informacje o sposobach pracy. Niektórzy nauczyciele będą kontaktować się z Wami indywidualnie, np. tworząc grupy na Messengerze, drogą e-mail. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do bieżącego sprawdzania: maili (klasowych, indywidualnych)

 

 

 Podanie na kurs.pdf                                                                                                Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Godziny otwarcia :

Poniedziałek-Piątek  -  7.30 -18.00                            

Sobota                      -   8.00 - 14.00                              

  

 

Pełen zakres przeglądów rejestracyjnych:

®      Samochody osobowe  z instalacja gazową

®      Ciągniki do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony

®      Ciągniki i przyczepy rolnicze, naczepy, SAM

®      Motocykle, autobusy, ADR, TAXI

®      Pojazdy podlegające dozorowi technicznemu

®      Pojazdy sprowadzane z zagranicy, uprzywilejowane

®      Przeznaczone do nauki jazdy, powypadkowe

®      Skierowane przez organ ruchu drogowego

®      Nabijanie numerów i wykonywanie tabliczek zastępczych

Szanowni Internauci!

 Zapraszamy do  stacji demontażu pojazdów.

Zakładka - Stacja demontażu pojazdów

RODO - W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych pojawiających się na tej stronie internetowej (www.ckpnidzica.neostrada.pl) jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica, tel.: (0-89) 625 24 71, NIP: 9840150284. Dane te przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wyłącznie w celu informowania o działalności naszego Zespołu Szkół. Nikomu ich nie udostępniamy.Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.Masz prawo dostępu do swoich danych. W każdej chwili można się zwrócić do nas o ich sprostowanie, usunięcie, lub ograniczenia ich przetwarzania.W sprawie danych osobowych, kontaktuj się z Centrum Kształcenia osobiście, telefonicznie, lub skorzystaj z poczty e-mail:  ckznidzica@wp.pl 
 
   
 
 
 Usługi | Plan dojazdu
   Strona GłównaRejestracja - Logowanie - Email    Szablon przez http://www.finerdesign.com/