Strona główna | O nas | Zadania centrum | Plan | Oferta edukacyjna | Usługi Rejestracja  | Logowanie | Kontakt/Dane do faktury  

"Centrum Kształcenia Zawodowego - Centrum myśli i edukacji technicznej"

 
 

              

CENTRUM   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO

w NIDZICY

 

Ul. Wyborska 10,         13-100 Nidzica         :        Tel.   89 625 24 71              e-mail;  ckznidzica@wp.pl         

 

 

 

     

 

 
Links
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Urząd Miasta
ZSZiO Nidzica
ZSO Nidzica
ZSRiO Jagarzewo
SOSW Nidzica
PPP Nidzica
OHP W-M Olsztyn
Wiadomości
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy
Kursy
Informatory
Publikacje
Terminy egzaminów
Różne
Nasze grono
Zdjęcia
Mapa dojazdu
PRAWO w Centrum
Statut szkoły
Regulamin zajęć
Program wychowawczy
Szkolny system oceniania
Konwencja o Prawach Dziecka
Deklaracja Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
Ustawa o prawie autorskim
Prawo autorskie w CENTRUM
 
Nowość
 
Zadania centrum
 

Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego i teoretycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programu nauczania zajęć praktycznych i teoretycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze. Centrum jest jednostką budżetową, która prowadzi również działalność produkcyjną, handlową i usługową. Do zadań Centrum należy :

 1. organizowanie kształcenia praktycznego i teoretyczne dla uczniów (słuchaczy) szkół zawodowych w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych,

 2. organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów (słuchaczy) szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych   w odrębnych przepisach,

 3. realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym:

  • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,

  • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  • organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego,

 4. organizowanie konferencji metodycznych i "warsztatów szkoleniowych" dla nauczycieli zajęć praktycznych,

 5. upowszechnianie wybranych opracowań merytoryczno - metodycznych, wzorów zadań praktyczno - technicznych, prototypów i dokumentacji prac uczniowskich zgodnych z programami nauczania i przekazywanie ich nauczycielom do wykorzystania w pracy dydaktycznej,

 6. organizowanie wystaw umożliwiających zapoznanie się z tematyką zawodową oraz upowszechnianie osiągnięć nauczycieli i uczniów - nowatorów i racjonalizatorów,

 7. organizowanie turniejów "najlepszy uczeń w zawodzie",

 8. współpraca z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w zakresie zapoznania się z nowoczesnymi technikami i technologiami.

 
 
 Usługi | Plan dojazdu
Prawo autorskie 2008 Artur Paweł Moskalik    Strona GłównaRejestracja - Logowanie - Email    Szablon przez http://www.finerdesign.com/